Hoe mobiliteitsinnovaties mee te nemen in verkeersmodellering?

Wat voor effect hebben deelsteps en deelscooters op mijn verkeerssysteem? Wat voor eisen moet ik stellen als Uber het delen van ritten gaat aanbieden in mijn stad? Wat voor effect heeft het elektrificeren van openbaar vervoer op mijn huidige lijnvoering? Waar en hoeveel laadpalen moet ik realiseren voor elektrische personenauto’s? Wat zijn de positieve en negatieve effecten van gebiedsrestricties zoals milieuzones op het mobiliteitsgedrag en de milieubelasting? Hoe moet ik mij voorbereiden op de komt van het autonome voertuig, is het ontwikkelen van parkeergarages nog wel rendabel?

Het is zomaar een greep uit vragen die vandaag de dag beantwoord moeten worden om het mobiliteitsbeleid van morgen en overmorgen te kunnen formuleren. En daar kunnen door de wereldwijde Covid-19 pandemie nog vele urgente vragen aan toegevoegd worden.

Voorbeeld Covid-19 capaciteit openbaar vervoer

Door de op 15 maart 2020 afgekondigde 1,5 meter samenleving wordt ineens heel anders tegen de bezettingsgraad van het openbaar vervoer aangekeken, de capaciteit is drastisch naar beneden gecorrigeerd. De mensen wonen en werken echter nog steeds op dezelfde plek.

In PTV Visum kan naast de “normale” capaciteit een “Covid19” capaciteit opgegeven worden, dit voor elke bus, tram, metro en trein apart. Hierdoor is inzichtelijk te maken waar overbelasting van het OV ontstaat door de 1,5 meter samenleving. Op welke haltes mensen niet meer kunnen opstappen (“fail to board”). Wat hun alternatieven zijn, en daarmee andere lijnen (over)belasten. Of deze alternatieven misschien niet meer in het openbaar vervoer liggen, dat ze overstappen op een andere vervoerwijze of de verplaatsing niet meer zullen maken.

Voorbeeld van simulatie als onderdeel van prognosemodellen

In de beginjaren van verkeersmodellering bestonden statische prognosemodellen en dynamische simulatiemodellen met een groot gapend gat tussen beide. Dit gat is in de loop der jaren deels, tenminste visueel, gedicht.

In PTV Visum is nu ook de PTV Vissim simulatietechnologie geïntegreerd. PTV Vissim is wereldwijd de software voor verkeerskundige multimodale verkeerssimulaties, ook in Nederland. Door deze integratie is het mogelijk om binnen een regionaal macroscopisch verkeersmodel het verkeer te simuleren met alle dynamiek en interactie (in ruimte en tijd) die behoort bij een mesoscopisch simulatiemodel.

Kortom, verkeersmodellen moeten continue innoveren om bruikbaar te blijven

Verkeersmodellen worden al sinds de jaren ‘80 ingezet om een beeld te verkrijgen hoe vele ontwikkelingen/trends (tezamen) ingrijpen in het mobiliteitslandschap om daaromheen beleid te formuleren. De ontwikkelingen en trends waarin verkeer een rol speelt gaan, zoals hierboven weergegeven, hard, wat betekent dat de verkeersmodellen snel moeten evolueren om bruikbaar te blijven. Na de overstap van de provincie Utrecht op het innovatieve PTV Visum modelleringsplatform, is nu ook de gemeente Groningen overtuigd van de vele mogelijkheden van dit platform. Zij heeft net als de Provincie Utrecht opdracht gegeven aan de combinatie Sweco/4Cast om een innovatief verkeersmodel te ontwikkelen in PTV Visum. Het verkeersmodel wordt eind 2020 verwacht en kan daarna ingezet worden om de voorliggende maar ook vele andere (toekomstige) vragen te onderzoeken.

Dit artikel wordt je aangeboden door PTV Group