Biind update

Graag informeren we je over een aantal activiteiten waar wij als Biind-team mee bezig zijn. Wil je meer over deze én onze andere activiteiten weten, dan horen we dat graag.

Biind is volop in beweging

Onze missie om te communiceren, verbinden en activeren en zo een bijdrage te leveren aan een gezonde, veilige, prettige en duurzame fysieke leefomgeving krijgt steeds meer gestalte. Dat blijkt ook wel uit dit overzicht van activiteiten waar we samen met partners in de sector volop mee bezig zijn.

Meedoen? Dat kan. Op allerlei manieren. Weten hoe? Stuur een mail naar community manager

Geert Dijkstra (geert@biind.nl).

ZorgSaamWonen Congres

Hét congres waar ontwerp, bouw en zorg elkaar ontmoeten. Het ZorgSaamWonen Congres verbindt de wereld van architecten, bouwers, beheerders en ontwikkelaars met die van lokale, regionale en provinciale overheden, burgerinitiatieven, zorgorganisaties, dienstverleners en woningcorporaties op de maatschappelijke opgaven op het gebied van wonen, welzijn en zorg.

Het congres vindt plaats op 7 december in hybride vorm: op locatie in het auditorium van Rabobank in Utrecht én online via een speciale congrestool.

Aanmelden kan alleen nog voor de online variant, via www.zorgsaamwonencongres.nl

Decembereditie Biind Magazine

Volgende maand verschijnt het laatste digitale Biind Magazin van 2020. In dit nummer blikken we terug op dit bijzondere jaar dat ondanks alles ook veel hoogtepunten kende. En we blikken vooruit. We geven een toelichting op de thema’s die we in 2021 gaan behandelen. Experts geven hun visie op de belangrijkste trends in de fysieke leefomgeving. Door je via biind.nl/nieuwsbrief te abonneren ontvang je het magazine vanzelf in je mailbox. Zelf een bijdrage leveren aan deze special? Stuur dan jouw suggestie naar manon@biind.nl.

PEP-meeting

In 2021 start Biind met de Partner & Expert Meetings (PEP-Meetings). We bespreken de belangrijkste integrale vraagstukken van dit moment, geven invulling aan de Biind thema’s en vergroten ons netwerk. De eerste PEP-Meeting staat gepland voor 20 januari. Biind Partners en Experts krijgen hiervoor een uitnodiging. Nog geen Partner of Expert? Sluit je aan, praat mee en ontmoeten inspirerende vakgenoten!

Inspiratiemagazine Natuurinclusief Bouwen

Op 19 november vond het Congres Natuurlijk 2020 plaats, een initiatief van provincie Overijssel, Het Oversticht, Natuur voor Elkaar en Acquire Publishing. Een inspirerende dag, waarop invulling werd gegeven aan de drie pijlers Ecosystemen, Doen en Waarde(ring).

In aanvulling op het congres verschijnt in januari het Inspiratiemagazine Natuurinclusief Bouwen. Met daarin, zoals de titel als doet vermoeden, veel inspirerende projecten, interviews met koplopers en visies vanuit verschillende invalshoeken.

Je kunt dit magazine gratis ontvangen. Stuur een mail naar info@acquirepublishing.nl met daarin je adresgegevens en we sturen het magazine naar je toe!

We verzorgen de komende periode onder meer deze online events voor onze partners:

Inspiratiebijeenkomst Plezier in bewegen voor ieder kind

Op donderdag 10 december van 9.15 uur tot 15.30 uur organiseren Kenniscentrum Sport & Bewegen, Special Heroes Nederland en Hanzehogeschool Groningen samen met Biind het webinar Plezier in bewegen voor ieder kind. We richten ons tijdens deze online bijeenkomst op kinderen met een motorische en/of gedragsmatige achterstand. Dit omdat zij extra aandacht nodig hebben (en verdienen) om plezier te kunnen beleven.

Meer informatie >>

Mediationcongres 2020: welkom thuis!

Op donderdag 3 december aanstaande organiseert de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) de elfde editie van het Mediationcongres. Door de huidige omstandigheden anders dan anders. Een thuiscongres met toegang tot een schat aan vakkennis. Het motto van deze speciale editie: veerkracht en innovatie.

Meer informatie >>

Digitaal Congres Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 2020

Op 8, 9 en 10 december 2020 organiseren PIANOo en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) mede namens de ministeries van BZK, BZ, EZK en SZW het 5e Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) Congres. Het jaarlijkse congres biedt de mogelijkheid te netwerken, te leren van best practices en nieuwe kennis op te doen; een interessant en inspirerend programma voor overheidsprofessionals die betrokken zijn bij maatschappelijk verantwoord inkopen.

Meer informatie >>

Schone Lucht Jaarcongres

Op 13 januari is de gemeente Rotterdam gastheer van het eerste Schone Lucht Jaar Congres.

Het is dan precies één jaar na de ondertekening van het Schone Lucht Akkoord. Tijdens het congres kijken we graag samen met u waar we staan én hoe de luchtkwaliteit in Nederland er voor staat. We werken aan een inspirerend Schone Lucht Jaarcongres vol gezonde en bruikbare ideeën en voorbeelden. Met input van het Jongerenpanel van het Schone Lucht Akkoord en scholieren die de luchtkwaliteit meten, break-out sessies, ontmoetingen met collega’s en Staatsecretaris Stientje van Veldhoven.

Meer informatie >>