Interview

Veranderen en ontwikkelen begint bij inzicht in jezelf

“Hoe breng je je boodschap over en krijg je iets gedaan bij iemand die zelf de noodzaak niet zo voelt? Om antwoorden te vinden, leren we mensen naar zichzelf te kijken.”

Door: Manon van Ketwich


Hoe graag we het ook zouden willen, we zijn lang niet overal even goed in. Nu de menselijke factor steeds belangrijker wordt, in een tijd waar robotisering en computers toenemen, is het belangrijk jezelf te blijven ontwikkelen. Etienne Kreutzer van Stendig-advies helpt organisaties bij veranderprocessen en het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden en competenties bij medewerkers.

Stendig is een consultancybureau dat is gespecialiseerd in leren, ontwikkelen, veranderen en borgen. Iets wat Etienne Kreutzer, een van de twee eigenaren, zelf ook heeft moeten leren. “We komen uit de wereld van mobiliteit en verkeersveiligheid. Tien jaar geleden zijn we begonnen, maar werkten we met name als communicatieadviseurs. We merkten na verloop van tijd dat we wel mensen spraken en bereikten met onze boodschappen en campagnes, maar dat het vaak bleef bij slechts één contactmoment. We kregen de behoefte om mensen meer te begeleiden om echt iets te bereiken. We hebben onze dienstverlening daarom aangepast en richten ons nu meer op de interne organisatie. Dus ook op de zender en niet alleen op de boodschap.”


Stendig heeft onder meer overheden als klant. Kreutzer: “Zo hebben we voor een provincie een project gedaan waarbij we een samengesteld programma moesten begeleiden. Het was een programma waarbij medewerkers vanuit verschillende disciplines met elkaar moesten samenwerken. Het was misschien inhoudelijk wel een team, iedereen had hetzelfde doel, maar daar hield het dan ook op.”

Etienne Kreutzer

Gesprekstechnieken

Kreutzer begon heel basaal bij het uitleggen waarom hij door de provincie was ingehuurd. “Vervolgens zijn we gestart bij de kernwaarden. Je komt uit bij de simpele vraag ‘Waarom doe je dit werk eigenlijk?’ Vervolgens gaan we in op gesprekstechnieken. Hoe breng je je boodschap over en krijg je iets gedaan bij iemand die zelf de noodzaak niet zo voelt? Om antwoorden te vinden, leren we mensen naar zichzelf te kijken. Wat hun verwachting is als ze het gesprek aangaan en hoe die verwachting van invloed is op het gesprek. Als je bij voorbaat al uitgaat van mislukking, dan wordt het ook niks.”

Inzicht in jezelf en het team

Een dergelijk traject levert de deelnemers vaak waardevolle inzichten op. “Men komt erachter wat hun eigen competenties zijn, waar ze goed in zijn en wat een team mist.” Het feit dat je niet overal even goed in bent, kan leiden tot twee vervolgstappen. Kreutzer: “Stel dat je op een bepaalde competentie -wij hanteren een lijst van 53 competenties- een 3 scoort, terwijl je functie vraagt dat je een 7 scoort. We kunnen dan heel hard werken om van die 3 een 4 te maken en daar kunnen wij je bij helpen. Al die 53 competenties hebben we in een bepaalde mate en je kunt ze allemaal ontwikkelen. In deze zin betekent ‘ontwikkelen’ ermee om leren gaan. Waar scoor je wel hoog op en hoe kun je dat gebruiken om je werk goed te doen? Van die 3 de benodigde 7 maken lukt immers niet. De tweede optie is daarom om samen te gaan werken met een collega die op die competentie van nature al een 9 scoort.”

“Jongeren hebben de vaardigheden om te verwoorden hoe ze zich voelen, dat is iets wat de oudere werknemer meestal niet heeft geleerd.”

Rode draad

De vaardigheden en inzichten die je opdoet tijdens een traject onder leiding van Stendig kunnen ook later van pas komen. “We werken samen met een partner die een online leersysteem aanbiedt. Zij hebben een online test waar een profielschets uitkomt en een overzicht van je competenties. Dit verschaft inzicht in jezelf, een soort rode draad. Je bent bijvoorbeeld niet op maandag extravert en op dinsdag juist introvert, dat zal min of meer hetzelfde blijven. Die inzichten kan je later blijven toepassen. Nu ontwikkel je een competentie, op een voor jouw passende wijze en volgend jaar ontwikkel je een andere competentie op dezelfde wijze.”


Kreutzer merkt regelmatig dat lang niet iedereen weet van zichzelf wat hij of zij leuk vindt of waar je goed in bent. “Een van de simpelste diensten die we aanbieden is het bankgesprek, waarbij je één op één met iemand gaat zitten en het hebt over hoe iemand een verandering beleeft. Waarom het werkt? Omdat mensen zich eindelijk eens gehoord voelen. Het verbaast me dat blijkbaar nooit gevraagd wordt wat iemand nu echt van een idee of traject vindt.”

3 vormen van weerstand

De consultants van Stendig worden lang niet altijd met open armen ontvangen, iets waar Kreutzer zich terdege van bewust is. Hij probeert te achterhalen waar de weerstand in zit. “Ten eerste neem ik het nooit persoonlijk op. Ik snap onze rol, dat wij als externe partij zijn ingehuurd. Bovendien stralen we iets uit, omdat we extern zijn en een bepaalde taak hebben, daar moet je iets mee hebben. Weerstand kent een aantal varianten. Ten eerste weerstand op inhoud. Dan is iemand het gewoon niet eens met wat wij vertellen. Ten tweede krijgen we te maken met mensen die gewoon niet willen veranderen, die vinden het wel goed zo. En tot slot zijn er mensen die het niet zozeer oneens zijn of niet willen veranderen, maar vinden dat ze worden beperkt in hun keuzevrijheid, omdat wij slechts een van de vele consultants zijn of een van de mogelijke scenario’s voorleggen. Die mensen willen graag zelf bepalen hoe ze veranderen, en niet dat wij ze dat gaan opleggen.”

“Ik vind dat we in het verleden te veel hebben ingezet op specialisten, terwijl een generalist flexibeler is en makkelijker kan zijn of haar kennis kan toepassen in verschillende situaties.”

Specialisten en generalisten

Er is een verschil merkbaar tussen jongere generaties en de meer ervaren krachten. Kreutzer: “Jongeren hebben de vaardigheden om te verwoorden hoe ze zich voelen, dat is iets wat de oudere werknemer meestal niet heeft geleerd. Tegelijkertijd kunnen jongeren in mijn ogen slecht omgaan met tegenslag, omdat we het stiekem heel goed hebben. Zeker, de crisis heeft veel mensen geraakt en het nieuws vertelt over vele dreigingen, maar uiteindelijk gaat het niet zo slecht. De jongeren blijven hangen in bewustwording en de angst om keuzes te maken; het constructieve, het proberen en het falen, dat zijn we een beetje kwijt geraakt.”

Volgens Kreutzer is het wel goed als professionals zich breed ontwikkelen en zich meerdere competenties en vaardigheden eigen maken. “De positieve kant van de huidige en toekomstige generaties, is dat het generaties zijn van generalisten en dat is goed. Ik vind dat we in het verleden te veel hebben ingezet op specialisten, terwijl een generalist flexibeler is en makkelijker zijn of haar kennis kan toepassen in verschillende situaties. Jongeren worden gepusht dingen uit te proberen, te reizen en wisselen snel van baan. Een specialist heeft die reikwijdte niet, terwijl een generalist zich snel zaken eigen kan maken. Die brede verkenning, jezelf continu ontwikkelen en je competenties verder aanscherpen, is iets waar we allemaal mee bezig moeten gaan om ons voor te bereiden op de toekomst.”

Competentiedag

Op 13 mei organiseert Biind in samenwerking met Stendig, Mobycon en Antea Group een training over trends, vaardigheden en competenties in de fysieke leefomgeving. Wil jij hierbij zijn? Er is een beperkt aantal plekken beschikbaar. Ga naar www.competentiedag.nl meld je meteen aan!