Advertenties

Virtueel parkeren met deelfietsen van X.Bike

Stadcentra en kantoren zijn tegenwoordig steeds moeilijker bereikbaar en parkeerplaatsen zijn duur en schaars. Een duurzaam, vitaal en flexibel fietsdeelsysteem is een goede oplossing voor het verbeteren van de bereikbaarheid van stadscentra en kantoren. X.Bike levert zo'n systeem, waarbij fietsen met een digitaal slot via een app worden geopend. Met specifieke software worden virtuele parkeerzones aangelegd bij een kantoorgebouw of station. Fietsen die in deze zones staan, kunnen worden gebruikt door iedereen die is aangesloten op de app. Eén fiets kan daarmee door meerdere mensen worden gebruikt zonder ingewikkelde centrale sleutelinname en -uitgifte. Op deze manier ontstaat een moderne en flexibele last-mile vervoersoplossing.


Meer informatie over de deelfietsen van X.bike kun je vinden op www.x.bike. X.bike is bereikbaar via mail (marcel@x.bike) of telefonisch op 06-51 20 55 10.

Passend groen, hoe moet ik dat doen?

Groen leidt helaas niet automatisch tot een fijne omgeving of een goed gebruikte openbare ruimte. Het Prettige Plekken-principe biedt concrete ruimtelijke richtlijnen om groen zo in te passen dat het ook daadwerkelijk goed gebruikt en beleefd wordt. Samen met gemeente Nijmegen nodigen Kyra Kuitert en Rosemarie Maas, auteurs van Prettige Plekken, je van harte uit voor de Verdiepingsdag Prettigste Plekken op 26 november in Stadshuis Nijmegen. Op deze dag wordt ingezoomd op groen als kansrijk instrument om prettige plekken te realiseren én een bijdrage te leveren aan doelstellingen op het gebied van klimaat, gezondheid, beweging en beleving.


De Verdiepingsdag wordt mede georganiseerd naar aanleiding van de 1.000ste klant die het Handboek Prettige Plekken heeft gekocht en/of de masterclass Prettige Plekken heeft gevolgd. Kent u Prettige Plekken nog niet? Kom dan naar de introductie die de auteurs voorafgaand aan het officiële programma verzorgen.