Welke maatregelen zijn er om de CO2-reductie te versnellen?

De CO2-doelstelling voor Nederland gaat hoogstwaarschijnlijk niet gehaald worden. Maar welke maatregelen zijn er om de CO2-reductie te versnellen? We laten het werkveld aan het woord.

Klimaat

Volgens drie onderzoeksbureaus gaan we niet verder komen dan een reductie van 15 procent, terwijl 25 procent was afgesproken. De genomen maatregelen, zoals subsidie voor zonnepanelen en fiscale regelingen voor schonere auto's, worden grotendeels onderuitgehaald door de toename van het gebruik van fossiele brandstoffen. Fossiele brandstoffen zijn de laatste jaren relatief goedkoper geworden.

Economische groei

Economische groei is een van de oorzaken waardoor de reductiedoelstelling waarschijnlijk niet gehaald gaat worden. Volgens onderzoekers moet er snel iets veranderen om nog enigszins in de buurt van de doelstelling te komen. Zo moeten energiebedrijven worden gedwongen schone en duurzame energie te leveren. Hierdoor wordt volgens de onderzoekers verduurzaming in de toekomst onderdeel van economische groei, terwijl het nu juist de pogingen van verduurzamingen onderuit haalt.


Hoe kunnen we de CO2-reductie versnellen?

De politiek en het bedrijfsleven hebben de neiging de maatregel 'wie vervuilt, betaalt' in te voeren.

Ook de Nederlandse burger heeft ideeën over hoe we de CO2-reductie kunnen versnellen. De redactie van Biind ging tijdens de Vakbeurs Klimaat bij verschillende bedrijven langs om te polsen wat hun ideeën zijn om de uitstoot te versnellen. Katja Portegies van Arcadis gaf aan dat het bedrijf, naast dat ze graag meewerken aan duurzame projecten, ook medewerkers stimuleert om de auto thuis te laten. “Er doen veel medewerkers mee met de mobility challenge. We worden uitgedaagd om zoveel mogelijk op de fiets of met het ov naar kantoor of klanten te reizen. De kilometers worden bijgehouden en aan het einde van het jaar worden er prijzen uitgereikt aan diegenen met de meeste schone kilometers.”