‘Als young professional moet je fouten durven maken’

Als projectleider bij Royal HaskoningDHV leert young professional Jeroen van Ginkel veel van de dynamiek die hoort bij projectmatig werken en bij het contact met stakeholders. Een uitdaging waar hij veel van leerde tijdens het inpassen van een snelfietsroute tussen Ede en Wageningen.


Auteur: Jeroen van Ginkel, Royal HaskoningDHV

Serie

In de wereld van ruimte en mobiliteit ben ik gedreven zoveel mogelijk te leren en een meerwaarde te creëren in onze leefomgeving. De studieboeken waren interessant om kennis op te halen, maar pas bij mijn start bij Royal HaskoningDHV ontdekte ik de ware dynamiek die hoort bij projectmatig werken en het contact met stakeholders.


De introverte projectleider

Voor een introvert type als ik zijn deze aspecten uitdagend. Het uit de weg gaan van deze uitdaging is voor mij echter geen optie. Het mooiste van ons vak vind ik namelijk het in contact zijn met de mensen die daadwerkelijk de veranderingen merken van de maatregelen die je adviseert.


Snelfietsroute

Dit heb ik bijvoorbeeld aan den lijve mogen ondervinden bij de gemeente Wageningen, waar ik een verkenning heb uitgevoerd naar de inpassing van een snelfietsroute tussen Ede-Wageningen. Een van de doelstellingen van de gemeente was om een route aan te leggen die de grote aantallen fietsers richting Wageningen Universiteit en station Ede-Wageningen kan faciliteren. Een snelfietsroute pas je echter niet zomaar in en vraagt de medewerking van de betrokken overheden, aanwonenden, ondernemers en gebruikers.


Ik mocht dit project leiden en het heeft mij persoonlijk enorm geholpen dat ik het vertrouwen kreeg van mijn senior collega’s en de gemeente Wageningen. Hierdoor werd het voor mij laagdrempelig om ook anderen te betrekken bij de opgaven die wij tegenkwamen en daar open over te communiceren met de diverse stakeholders. Soms liep ik tegen uitdagingen aan, maar daar kon ik alleen maar van leren.


Zelfkennis

Zo bleek bijvoorbeeld mijn eigen rol als vakdeskundige een belangrijk leerpunt. Je bent namelijk zowel een expert, als juist geen expert.

an de ene kant ken je de theorie achter de verkeerskundige fenomenen, weet je verbanden te leggen, informatie op waarde te schatten en mensen aan elkaar te verbinden. Aan de andere kant ben je niet de lokale ervaringsdeskundige. Dat zijn de mensen op de straat, de omwonenden, de lokale ondernemers en de gebruikers van de openbare ruimte.


Tijdens een informatieavond over de snelfietsroute verzorgde ik een presentatie over het door ons uitgevoerde onderzoek en de resultaten. Vanuit de zaal kwamen veel vragen, waarvan sommige behoorlijk de diepte in gingen. Bij een aantal vragen gaf ik aan de antwoorden niet te weten en daar achteraf desgewenst op terug te komen, omdat ik het graag zeker wilde weten. Tijdens de nazit kreeg ik feedback van klankbordgroepsleden. Het begin van mijn presentatie bleek zwak over te komen, omdat ik als de expert de antwoorden niet wist.


Communicatie

Een deskundigere houding was passender geweest tijdens dit vragenvuur op de informatieavond. Afhankelijk van de setting en de stakeholders moet je een andere houding kunnen aannemen.

In overleggen en bijeenkomsten probeer ik vaak een open en vriendelijke sfeer te creëren, terwijl ik inhoudelijk deskundig blijf. In de klankbordgroepen en gesprekken met ondernemers resulteert dit in veel aanscherpingen op ons onderzoek, begrip voor de opgave van de gemeente Wageningen en draagvlak voor de voorkeursvariant.


Zelfkennis

In mijn ogen zijn zelfkennis en kunnen reflecteren op jezelf belangrijke zaken voor een young professional. Je bent immers niet de senior die al veel heeft meegemaakt. Het is dan ook een illusie om te doen alsof je wel alle kennis en ervaring in huis hebt. Door bewust te zijn van je eigen krachten en valkuilen kun je daar open over communiceren en de kennis en ervaring van collega’s inschakelen.

Presentatie tijdens de informatieavond over de snelfietsroute tussen Ede-Wageningen.


Foto boven: Jeroen van Ginkel (links), projectleider bij Royal HaskoningDHV.

Door die hulplijn heeft een introvert type als ik zich de afgelopen jaren snel kunnen ontwikkelen tot projectleider.

Het tracé van de snelfietsroute tussen Ede en Wageningen. Klik hier om naar de projectwebsite te gaan.