Toegankelijkheid

Groningen gaat strijd aan met fiets voor goede toegankelijkheid

‘Ik heb het idee dat toegankelijkheid nu echt wel onder de aandacht komt, hoewel er altijd een paar zijn die denken dat het een hype is’

Door Manon van Ketwich


Toegankelijkheid stond altijd al prominent op de agenda van de gemeente Groningen, maar met de ratificering van het VN-verdrag is er meer prioriteit op gezet en een vervolg gemaakt met het maken van het Actieplan Toegankelijke Stad Groningen 2017-2021. Er is een grote stap gezet, maar er is nog steeds een wereld te winnen.


Foto: Bewustwording is een van de speerpunten van het Actieplan.

Vanuit de gemeente is Jan Martini de grote trekker van het actieplan. Hij zorgt er onder meer voor dat het onderwerp toegankelijkheid onder de aandacht komt, binnen de gemeente en erbuiten. Bewustwording is momenteel de grootste prioriteit. “De kracht van herhaling is daarbij heel belangrijk”, vindt Martini. “We publiceren op ons intranet regelmatig iets over toegankelijkheid en we zorgen dat we met onze ervaringsdeskundigen zichtbaar zijn binnen de gemeentelijke organisatie en daarbuiten.”

Het moet nog landen

Als één van de eerste stappen heeft de gemeente al haar online uitingen toegankelijk gemaakt voor mensen met een visuele beperking. Maar ook de openbare ruimte is een belangrijk onderdeel van het Actieplan. Ten eerste omdat fietsstad Groningen een grote opgave heeft als het gaat om het parkeren van al die stalen rossen in de stad. Als tweede reden voor de urgentie van het Actieplan noemt Martini de vergrijzing. “Er komt een hele nieuwe lichting ouder wordende mensen bij en ouderdom komt met gebreken.”

Toegankelijkheid moet nog meer landen bij de Groningse ambtenaren. “Daarom moeten we iedereen blijven vertellen waarom het zo belangrijk is. Op de werkvloer én bij de directie. Ik heb het idee dat het nu echt wel onder de aandacht komt, hoewel er altijd een paar zijn die denken dat toegankelijkheid een hype is. In Groningen zijn de ambtenaren eigenlijk goed bezig en zien we steeds meer proactieve betrokkenheid.”

Zichtbaar zijn

Martini overlegt elke twee weken met ervaringsdeskundigen uit de stad en grijpt deze bijeenkomsten aan om de bewustwording nog wat te vergroten. “We komen bij elkaar in een groot gebouw van de gemeente Groningen en houden ons overleg altijd in de hal, zodat iedereen die het gebouw binnenkomt ons ziet. Op deze manier doen we elke keer weer een appèl op de mensen. Bovendien nemen de leden van de Werkgroep Toegankelijk Groningen het thema ook mee in al hun ontmoetingen buiten de gemeentelijke organisatie.”

Om ervoor te zorgen dat toegankelijkheid niet wordt overgeslagen, nodigt Martini bij nieuwe projecten altijd de sleutelhouders uit. “Zo zorgen we dat we met de ervaringsdeskundigen aan de voorkant zitten. Bij de revitalisering van het stadhuis zijn we bijvoorbeeld met de werkgroepleden prominent aanwezig en bij de universiteit en de hogeschool hebben we ook de nodige contacten. Zo maak je het onderwerp bekend bij de belangrijke spelers in de stad.”

Fietsen zijn de nieuwe ramp

Groningen heeft 220.000 inwoners en is een fietsstad, niet in de laatste plaats vanwege de aanwezigheid van een aantal grote onderwijsinstellingen. Dit heeft ook een keerzijde. “Fietsen zijn de nieuwe ramp”, verzucht Martini. “We zijn er trots op dat we fietsstad zijn, maar het is ook slecht. We hebben bijna 60.000 studenten met de daarbij horende fietsen en fietsgedrag. Het parkeren is echt een probleem, zelfs voor valide mensen.”

De gemeente is hard aan het werk om de toegankelijkheid in de binnenstad te verbeteren. Het verminderen van het aantal geparkeerde fietsen op de stoepen is daar onderdeel van. “We hebben in de stad een aantal fietsstewards lopen die verkeerd gestalde fietsen verplaatsen. Verder zijn we bezig met het realiseren van meer parkeergelegenheid, inpandig of ondergronds. Pas als dit klaar is, kunnen we echt gaan handhaven. We vinden dat dit niet kan zolang er geen goed alternatief is. Gelukkig heeft de coalitie hier in 2019 de nodige aandacht voor.”

De duizenden fietsen in studentenstad Groningen staan een goede toegankelijkheid letterlijk in de weg.

De binnenstad van Groningen wordt momenteel helemaal heringericht. “Het doel is om de openbare ruimte terug te geven aan de voetganger. We hebben hiervoor een leidraad binnenstad ontwikkeld die wordt gedragen door toegankelijkheid. Voor terrassen zijn regels opgesteld die zeer goed te motiveren zijn richting de uitbaters van horecagelegenheden. Het vraagt echter veel correctie. We proberen ze te verleiden, door ze te belonen bij goed gedrag en door ze bijvoorbeeld cijfers voor te houden die aantonen dat je een omzetstijging kunt behalen als je zaak toegankelijk is voor mensen met een beperking.”

Naast de genoemde speerpunten uit het Actieplan ziet Martini ook op vele andere vlakken nog uitdagingen. “Bijvoorbeeld op het gebied van afvalverwerking, evenementen en het bouwbesluit. Het is fijn dat we dit soort onderwerpen kunnen bespreken met andere koplopergemeenten. We delen onze kennis met elkaar en zijn elkaars sparringpartner.”


Meer weten

Wil jij weten wat Groningen nog meer van plan is wat betreft toegankelijkheid? Lees hier het Actieplan!