Wie zijn we & wat doen we?

WIE ZIJN WE?


Integrale opgaven op het gebied van klimaat, energie, leefbaarheid, bereikbaarheid, verslimming, vergroening en vergrijzing lossen we alleen samen op. Biind, het platform voor de fysieke leefomgeving, faciliteert kennisuitwisseling en – ontwikkeling én stimuleert ontmoeting tussen mensen met uiteenlopende achtergronden en niveaus. Want samen weten we meer.

Biind brengt kennis(sen) bij elkaar en verbindt leden, experts en partners rond actuele thema’s, integrale opgaven en inspirerende projecten. We brengen prangende vragen daadwerkelijk een stap verder via debatten, rondetafelgesprekken, themabijeenkomsten en slaan de handen ineen met experts, overheden en (markt)partijen om samen met hen, via de verschillende netwerken en het kennisplatform de realisatie van de grote ambities op het gebied van de fysieke leefomgeving te versnellen.

Wie zit erachter?

Biind is een initiatief van Acquire Publishing. Je kent ons wellicht van een of meer van de openbare ruimte-, mobiliteits-, bouw- en infratitels zoals Verkeerskunde, Stedebouw & Architectuur, Straatbeeld en Duurzaam Gebouwd.

WAT DOEN WE?


Als intermediair brengt Biind alle schakels rond de belangrijkste vraagstukken en opgaven bij elkaar, biedt het een podium en stimuleert het het behalen en delen van concrete resultaten.:

Communiceren

Biind biedt een podium om 24/7 nieuws, innovaties, projecten, visies, kennis, ervaringen en vragen te delen. Onze onafhankelijke positie en het grote bereik zorgen voor maximale impact.

Verbinden

Biind verbindt leden, experts, partners en externen met elkaar om zo kennis-uitwisseling, cocreatie, samenwerking, netwerkvorming en business te stimuleren.

Activeren

Biind gaat voor impact. Daad-werkelijk opgaven een stap verder brengen. Essentiële onderwerpen programmeren we voor langere tijd en besteden er via alle podia aandacht aan. We agenderen waar nodig, volgen de ontwikkelingenen borgen de resultaten. We brengen mensen in beweging.