De 15-minutenstad:

hoe dan?

Vanaf het moment dat burgemeester Anne Hidalgo van Parijs de term 15-minutenstad noemde in haar verkiezingscampagne ging het concept de hele wereld over. Het principe dat basisvoorzieningen op een kwartier of minder lopen te bereiken zijn, spreekt tot de verbeelding. Iedereen die wel eens in Parijs is geweest, kan zich de eeuwige stroom aan auto’s herinneren, met bijbehorend claxonneren.

Ook in Nederland heeft het idee post gevat in de hoofden van politici én pleitbezorgers van de fiets en lopen. Logisch ook. Een 15-minutenstad roept niet alleen beelden op van blije fietsende forensen, rustige snelwegen en wandelende gezinnen. Het gaat gepaard met beelden van groene steden met brede stoepen en gezellige ontmoetingsplekken. Leven in een lagere versnelling, misschien wel. Bovendien zullen we sowieso aanpassingen moeten doen in onze fysieke leefomgeving, als we invulling willen geven aan de energietransitie, de bestrijding van de stikstof- en klimaatcrisis en de woningbouwopgave.

Hiernaast lees je twee artikelen over hoe we tot die 15-minutenstad kunnen komen. Twee visies, elk met een ander zwaartepunt. Waar beide partijen het over eens zijn is dat het concept alleen kans van slagen heeft met een integrale aanpak.

De voetganger: van stiefkindje naar prioriteit in de 15-minutenstad

Iedereen begint en eindigt de dag als voetganger. Zelfs elke autorit begint en eindigt met een korte of langere wandeling. En toch is er relatief maar weinig aandacht voor de voetganger. Door in mobiliteitsbeleid meer ruimte te maken voor de voetganger, draag je bovendien bij aan een heel aantal andere vraagstukken. “De voetganger is nu nog een soort stiefkindje.”

Ontwerpprincipes voor een 15-minutenstad

De druk op de openbare ruimte is groot en dan moeten er ook nog eens 1 miljoen woningen bij. Om de stad van de toekomst leefbaar, gezond en bereikbaar te houden moet deze opgave integraal worden aangepakt, vinden Fietsersbond, Wandelnet en Rebel. Dus niet 1 miljoen woningen bouwen. Maar: bouw groene en gezonde steden van de toekomst, waar het fijn leven, wonen, werken en verblijven is. Ontwerpen in de geest van de 15-minutenstad past daarbij.