Maarten Welmers

De kracht van samen ontdekken


Veel organisaties waar ik kom houden zich dagelijks bezig met belangrijke opgaven rondom een gezonde stad: klimaatadaptatie, hittestress, luchtkwaliteit, veiligheid etc. Keer op keer valt me op dat er veel kennis en kunde is vanuit de data scientist/GIS over data én er veel inhoudelijke kennis is vanuit de beleidsmatige en programmamanagement kant. Beide zijn groepen met een enorme drive voor een gezondere stad. Alleen kunnen deze twee groepen naar mijn mening veel meer voor elkaar betekenen: op inhoud, betekenisvol werken en de lol van samen ontdekken. In deze blog neem ik je mee in mijn gedachten hierover.

Hoe brengen we maatschappelijke opgaven en technologie samen?

Nederland beschikt over een schat aan open data over de kwaliteit van onze leefomgeving. Data over de ondergrond, de objecten daarin, droogte, hittestress, verstening, energie, verkeer etc. Deze data is laagdrempelig beschikbaar, maar vooral ook eenvoudig te combineren in analyses en visualisaties. Met data alleen kom je niet zover. Goede vragen stellen en samen met die data aan de slag gaan, leidt tot antwoorden en handvatten voor interventies.

Goede vragen stellen helpt

Vraagarticulatie bekt niet lekker. Maar het is vaak een uitdaging tussen de inhoudelijke professionals die inzicht willen in bijvoorbeeld aardgasvrije wijken of klimaatadaptatie, en de data/GIS professionals aan de andere kant om te ontdekken hoe ze hierbij kunnen helpen. Door simpelweg in gesprek te gaan over welke vragen er zijn, welke data er is en wat er met die data kan, kom je samen verder.

Dan ga je optimaal ontdekken hoe je data zou kunnen gebruiken in analyses, visualisaties, dashboards etc. Daarmee kom je tot antwoorden voor de vraagstukken, maar is het ook mogelijk effectiever te communiceren en rapporteren naar burgers, bestuur en andere betrokkenen.

Zelf heb ik een achtergrond als strateeg en had ik altijd betrekkelijk weinig ervaring in het werken met data of GIS. Het leuke is dat juist die zoektocht vanuit inhoud met data scientist en GIS specialisten mij nu veel oplevert. De enorme datasets in online kaarten die ik laagdrempelig kan toepassen is enorm. En de eerste stappen zijn geen rocket science, het is een kwestie van beginnen. Zo ben ik van mijn woonplaats Amersfoort wat data gaan combineren. Denk aan 3D data van huizen, bomen, kabels en leidingen, data van verkeer en de leefomgeving. Al snel geeft deze combinatie van datasets inzicht in vraagstukken en leidt deze visuele kaart gegarandeerd ook tot nieuwe vragen. Nieuwsgierig hoe dat er uit ziet? Klik hier.

Iets meer perspectief?

Een heel aantal keer per jaar doe ik mee aan innovatiesprints. Korte, afgebakende tijden om te kijken hoe je samen een onderwerp verder kunt brengen. Daarin brengen we altijd de vragensteller (beleid/programma) samen met de dataspecialisten. Ik vind het mooi om te zien hoe er in zeer korte tijd de verbinding ontstaat tussen beide groepen qua taal, het articuleren van behoeften (ik zou wel willen weten hoe…, of kunnen we kunnen burgers vragen..) en het maken van apps en kaarten. Een ideale vorm om actief samen te werken en met elkaar te ontdekken.