Biind Update

Graag informeren we je over een aantal activiteiten waar wij als Biind-team mee bezig zijn. Wil je meer over deze én onze andere activiteiten weten, dan horen we dat graag.

Nieuwe partner: From A to B Public Design

FromAtoB Public Design is een ontwerpbureau gespecialiseerd in producten voor de openbare ruimte en het openbaar vervoer. “De beleving van de gebruiker van de openbare ruimte of het openbaar vervoer staat bij ons voorop. Alles dat hoort bij een reis met het openbaar vervoer, van de informatie vooraf, de inrichting van haltes en stations, de uitstraling van materieel tot het comfort van een zitplaats, bepaalt die beleving. Wij zijn ervan overtuigd dat de openbare ruimte en het openbaar vervoer voor iedereen toegankelijk, veilig en aantrekkelijk kunnen zijn. Daarom combineren we industrieel, grafisch en ruimtelijk ontwerp.”

Meer weten over From A to B

Ook Spark Parkeren en Mobility Lab zijn Biind Partner geworden. Volgende maand stellen we ze aan je voor!

Themabijeenkomst Omgevingsgericht Lichtontwerp

Ontwerpen vanuit de omgeving en haar gebruikers. Dat staat centraal bij omgevingsgericht lichtontwerpen. Een thema dat vanuit stichting OVLNL door een groot aantal experts ingevuld wordt richting een publicatie én aanvullende trainingen, werkbezoeken en meer. Op 6 april wordt op basis van de inzichten tot nu toe de Themabijeenkomst Omgevingsgericht Lichtontwerp georganiseerd. Na deze bijeenkomst ben je helemaal bijgepraat over dit actuele thema.

Voor wie Omgevingsgericht lichtontwerpen is een boeiend onderwerp voor iedereen die te maken heeft met licht in de openbare ruimte. Van projectontwikkelaar, projectleider, (landschaps)architect tot lichtontwerper en beheerder. Van beleidsmaker tot professionals werkzaam bij kennisinstituten of advies- en ingenieursbureaus.

Deelnemen in gratis. Aanmelden doe je hier

image

PEP Participatie

Geen project in de fysieke leefomgeving meer zonder participatietraject. De inbreng van alle stakeholders zorgt voor betere resultaten. Tijdens de Biind PEP-bijeenkomst gingen professionals in gesprek over trends in participatie.

De PEP-meeting had een tweeledig doel. Ten eerste het ophalen van trends en topics in participatie en ten tweede het zetten van een eerste stap in het programma van de Verbindingsdag Participatie in september.

De deelnemersgroep bestond uit professionals met zeer verschillende achtergronden. Onder leiding van Mark Verhijde en Nanneke van der Heijden, auteurs van het boek In 10 stappen Beter in Burgerpartcipatie, ontstond een inspirerend gesprek over participatie. Thema’s die passeerden waren onder meer post-covid participatie, het koppelen van maatschappelijke opgaven en nieuwe tools.

Een aantal deelnemers gaf aan het einde van de bijeenkomst aan graag mee te willen denken over de opzet en het programma van de Verbindingsdag in de Raad van Advies. Wil jij hier ook bij aanschuiven? Dat kan natuurlijk. Meld je aan door een mailtje te sturen naar manon@biind.nl

Tim Knol geeft exclusief concert voor VIPS Verbindingsfestival

Singer songwriter geeft acte de présence op het online Verbindingsfestival van 22 april. Hij zal vertellen over de oprichting van zijn Wandelclub en wat wandelen hem heeft gebracht. Exclusief voor VIPS geeft Knol een akoestisch concert. Nog geen tickets?

Bemachtig hier je VIP ticket

Masterclass Gezonde Openbare Ruimte

Een goed ingerichte openbare ruimte stimuleert gezond gedrag en bevordert de gezondheid. Covid-19 heeft de belangrijke rol van de woonomgeving voor onze gezondheid alleen maar zichtbaarder gemaakt. Maar… hoe creëer je gezonde openbare ruimte? De nieuwe Omgevingswet biedt kansen om gezondheid mee te nemen in ruimtelijke opgaven. De tweedelige online masterclass ‘Gezonde Openbare ruimte’ op 2 en 9 juni biedt volop handvatten en inspiratie om (samen) te werken aan een gezonde omgeving. De masterclass is zowel interessant voor professionals in het ruimtelijke als in het sociale en gezondheidsdomein.

Meer informatie

Datadag Gebouwde Omgeving: over wat vandaag al kan!

Op 20 mei gaan we met elkaar in gesprek over de vele kansen, mogelijkheden, successen, risico’s, randvoorwaarden en eisen die het verslimmen van de Gebouwde Omgeving met zich meebrengt.

In een inspirerend online event kun je (je laten) bijpraten over onder meer data en slimme technologie in alle facetten van de Gebouwde Omgeving. Vanaf je eigen (thuis)werkplek kun je actief deelnemen zonder reistijd, files en uitstoot.

Lees meer op www.datadaggebouw.nl

De Competentiedag

De Competentiedag is hét online event waar je jezelf kan ontwikkelen en samen met vakgenoten je kennis en netwerk vergroot. Tijdens het event op 15 april kun je luisteren naar  keynotes  en netwerken. En gaan we in op jouw persoonlijke competenties. Welke vind jij belangrijk en waar wil jij je ontwikkelen? Kortom, een event waar jij er op alle fronten op vooruit gaat! 

Meer informatie en aanmelden