Guus Puylaert, redacteur Biind

Samenwerking is de sleutel

Natuurlijk, de toekomst laat zich moeilijk voorspellen. Maar met het groeiende maatschappelijk debat en politiek draagvlak lijkt de energietransitie actueler dan ooit. Zero emissie vervoer speelt daarin een grote rol en 2025 is het eerste streefjaar.

Want in zowel busvervoer, doelgroepenvervoer als stadslogistiek zijn voor dat jaar bestuursafspraken gemaakt. De Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek spreekt de wens uit dat al het goederenvervoer in aangesloten Nederlandse binnensteden vanaf 2025 emissievrij moet rijden. En vanuit het Bestuursakkoord Zero Emissie Regionaal Openbaar Vervoer per Bus moeten alle nieuwe bussen vanaf 2025 ‘uitstootvrij aan de uitlaat’ zijn.


Maar vervolgens moeten de betrokkenen wel voldoende draagvlak creëren. Zoals in het busvervoer met het initiatief ZE2025, waarin alle stakeholders elkaar ontmoeten en samenwerken aan oplossingen.

En ook in de stadslogistiek zijn partijen al lekker bezig, zoals bijvoorbeeld in Deventer waar een publiek-private samenwerking resulteerde in een gemeenschappelijke visie. Hoe dat ging, lees je op pagina 13.


In het personenvervoer is nog geen duidelijk streefjaar in zicht. Maar om automobilisten te bewegen een elektrisch vervoermiddel te kiezen, moeten overheden wel helderder met de burger gaan communiceren. De modellen van Auke Hoekstra, adviseur elektrische mobiliteit aan de TU Eindhoven, helpen daarbij. In het grote interview op pagina 7 vertelt hij meer over zijn persoonlijke missie.

De publiek-private samenwerking vindt overigens niet alleen plaats op het gebied van schoon vervoer. Ook in de andere opgaven die ons te wachten is samenwerking de sleutel. Zo lees je in dit magazine onder meer over ‘Smart City’-gemeente Breda, een groene stadswijk in Almere, een Klimaatstraat in Zwolle en de succesvolle samenwerking bij de bouw van de Elfstedenhal in Leeuwarden.


Als dat geen handvatten biedt… doe er je voordeel mee in jouw gemeente.