Biind trapt af met Brainz

Door Manon van Ketwich, Guus Puylaert en Reinoud Schaatsbergen


‘Als je focust op resultaat, zul je niet veranderen. Als je focust op verandering, zul je resultaat zien.’ Dit citaat van Jack Dixon is een ideale beschrijving van de missie van Biind Brainz, de eerste themabijeenkomst van Biind. Brainz vormde op 5, 6 en 7 februari een succesvolle start van ons platform, daar waren zowel organisatie als deelnemers het over eens.

Weg van verkokering

Het thema Klimaat/Groen trapte de week af. Met Wytse Dassen als bevlogen dagvoorzitter ging de groep aan de slag met onderwerpen als waterbewustzijn, integrale vergroening en communicatie met bewoners. In zes parallelsessies werd druk gediscussieerd en na afloop werden de punten besproken waar de Biind Community mee aan de slag gaat.


Voor Klimaat/Groen is het vooral zaak om elkaars werelden beter te leren kennen, in plaats van te snel over te gaan naar het ‘doen’. Pas wanneer je weet waar de ander vandaan komt, kan je begrip opbrengen voor elkaars standpunt en ideeën. In de sessie van Green City Buzz werd onder andere benadrukt dat de kennis van groen nog verre van ideaal is. We verkeren in een stadium van prachtige voorbeeldprojecten, maar over het beheer op langetermijn is te weinig nagedacht. Het resultaat: verwelkte gevels en torenhoge onderhoudskosten. Weten welk groen je toepast en in welke omgeving dat groen het beste presteert, is nu het streven.


Verder gaan we in 2019 op zoek naar een oplossing voor al die verkokerde potjes. Voor een integrale opgave zou het veel beter zijn als het geld niet uit allerlei verschillende hoeken moet komen. Dat kost tijd en zorgt voor onnodige frustratie. Volgens Kragten is de oplossing niet te vinden in een nieuwe tool of methode, maar in onze aanpak: “Integraal werken is geen truc, maar een geïntegreerde werkhouding.”

Meeliften

Dit laatste punt kwam ook naar voren bij de Brainz bijeenkomst over het thema Toegankelijkheid. De budgetten bij gemeenten voor dit onderwerp zijn niet heel hoog, maar door mee te liften op andere opgaven binnen een gemeente is er veel mogelijk. De deelnemers zouden daar wel meer over willen leren, iets waar Biind mee aan de slag gaat.


Dagvoorzitter Denise Janmaat liet tijdens de ochtend over Toegankelijkheid zien dat het niet per se moeilijk hoeft te zijn om de openbare ruimte toegankelijk te maken. Logisch denken, praten met elkaar en begrip opbrengen brengt je al een heel eind. Gemeente Vught concludeerde dat fraai: “De kennis ligt op straat.”


Toch heersen er nog knelpunten voor toegankelijkheid. Bewustwording is daar één van, maar ook de verweving ervan met andere aspecten zoals monumentale panden en verkeersruimte. Een directe oplossing lijkt er niet zijn; ook hier stak integraliteit de kop op. De zaken waar Biind in 2019 mee aan de slag gaat is onder meer het verbinden van opdrachtgevers en architecten, meer aandacht creëren voor lopen en voetgangers inzicht verschaffen in de problematiek rond Shared Space.

Van wie is de data?

De laatste dag van Biind Brainz stond in het teken van Smart Mobility. Binnen de mobiliteitstransitie hangen veel vragen boven de markt waarvoor nog geen concrete oplossingen zijn. De discussie ‘van wie de data is’ moet steviger gevoerd worden en de samenwerking tussen publieke en private partijen moet beter, net zoals die tussen verkeerskundigen en data-analisten.


Dat waren de belangrijkste uitkomsten van de ‘Smart Mobility’-middag op Biind Brainz op 7 februari. In grote lijnen, aldus keynotespreker Marije De Vreeze, moeten we innoveren in modaliteiten én businessmodellen om de mobiliteitstransitie in goede banen te leiden. Zo gaf Jan Brink van Rijkswaterstaat aan dat we door de enorme vervangingsopgave van objecten en voertuigen nog tot 2046 rondrijden met een mixed fleet. Om die overgang succesvol te laten verlopen, is meer publiek-private samenwerking van belang.


De onwetendheid over data, vooral wat we daar mee moeten doen, blijft een groot struikelblok.

Een andere rol voor de overheid lijkt in het verschiet, iets waar provincie Noord-Holland al op aan het inspelen is. Zij zijn gestart met een Koers Smart Mobility tot 2030, waarin op korte termijn alvast veel pilots worden gehouden, zoals de Praktijkproef N205. Iets om in de gaten te houden.


Biind Brainz gaf energie en vooral concrete stappen voor de toekomst. Wij zetten onze schouders eronder. Houd www.biind.nl in de gaten voor meer!