Zero emissie

Wie wijst de weg naar zero emissie busvervoer in 2025?

"Regievoering en coördinatie dragen bij om de maatschappelijke kosten zo laag mogelijk te maken."

Door Emiel Trommelen en Rogier Pennings, Stevin Technology Consultants


In 2016 tekenden 14 vervoersautoriteiten en staatssecretaris Dijkstra (Infrastructuur & Milieu) het Bestuursakkoord Zero Emissie Regionaal Openbaar Vervoer per Bus. Een akkoord met consequenties voor het Nederlandse openbare busvervoer. Want er ontstaat een nieuw speelveld, schrijven Emiel Trommelen en Rogier Pennings van Stevin Technology Consultants.

Een toekomstbeeld. Vanuit je ooghoek zie je jouw bus het regenachtige stationsgebied binnenrijden. Je loopt onder de overkapping vandaan naar het tijdelijke perron. Het is 2025 en het stationsgebied is er de afgelopen jaren niet op vooruit gegaan. Onder een variatie aan laadpalen en langs verschillende werkzaamheden met de bijbehorende modderige plassen vind je de weg naar het perron. “Yes, keurig op tijd, dus ik ga mijn sportklasje nog halen!”

De teleurgestelde blik van de chauffeuse zegt iets anders. Ze vertelt dat dit perron niet de juiste laadpaal heeft en dat ze toch echt even moet laden om de eindhalte te bereiken. En laat nu net die andere bus nog voor zijn… Kortom: zeker 25 minuten wachten, mogelijk langer. Enigszins trots vertelt ze nog dat deze bus binnen 10 minuten wel weer opgeladen zou kunnen zijn. Alleen ja, dan hadden ze hier de juiste netaansluitingen eerder moeten aanvragen.

Dit is geen rooskleurig beeld van de toekomst van het Nederlandse busvervoer. Het zou helaas werkelijkheid kunnen worden wanneer netbeheerders, OV-autoriteiten, gemeenten en vervoerders het gesprek met elkaar niet op tijd aangaan. Gelukkig komt dit gesprek nu al op gang.

Links Rogier Pennings, rechts Emiel Trommelen

Nieuw speelveld

Als gevolg van het Bestuursakkoord is er in het Nederlandse openbare busvervoer een nieuw speelveld ontstaan. Fossiele brandstoffen komen straks namelijk niet meer voor bij de aandrijving van bussen. Diesel maakt plaats voor onder andere waterstof en accu’s. Dit betekent dat er nieuwe stakeholders in een concessie worden geïntroduceerd, zoals de netbeheerders en de leveranciers en operators van laadinfrastructuur. Wat wordt hun rol? Hoe ondersteunen zij de elektrificatie van het busvervoer?


Deze vragen en de bijbehorende dynamiek van de energietransitie passen perfect bij Stevin Technology Consultants. Stevin is actief in de publieke infrastructuur. Wij zetten ons in om deze toekomstbestendig te verbeteren en doen dit al tien jaar met succes. De kracht van Stevin zit in het verbinden van de juiste personen, om samen te werken aan de oplossing. Dit leidde tot het organiseren van een Innovation Accelerator-event in november 2017, met als centrale vraag: ‘Hoe komen we tot een ideale samenwerking om de transitie te maken naar stedelijk elektrisch (bus-)vervoer in 2025?’

ZE2025

De Innovation Accelerator was een zeer geslaagd event, waar 25 toonaangevende organisaties uit de sector meewerkten om deze vraag te beantwoorden. Met de bevindingen van deze dag is Stevin is een partnerschap aangegaan met OV-Magazine en zijn we gestart met het initiatief Zero Emissie 2025, ofwel ZE2025. Het doel van dit initiatief is het faciliteren van kennissessies, het agenderen van belangrijke thema’s en het verbinden van de partijen om in 2025 volledig CO2-neutraal busvervoer te bereiken.

Inmiddels zijn er vanuit ZE2025 twee kennissessies georganiseerd. En begin februari van dit jaar waren we te gast bij ElaadNL, waar 80 deelnemers hebben gediscussieerd over de aanbestedingsstrategie van morgen, de rol van de netbeheerder en hoe om te gaan met knooppunten waar verschillende vervoersstromen bij elkaar komen. We kijken terug op een inspirerend event, waar Stevin en OV-Magazine hun verbindende rol tot uiting hebben laten komen.

Regievoerder

Vanuit verschillende stakeholders kwam tijdens deze events duidelijk naar voren dat de rol van regievoerder essentieel is om de verbinding tussen de verschillende partijen te faciliteren. Regievoering en coördinatie dragen bij om de maatschappelijke kosten zo laag mogelijk te maken. De vraag is alleen: wie pakt de rol van regievoerder op? Dit is een complexe vraag, waarvoor de betrokken partijen samen op zoek moeten naar het antwoord.

Onze technische consultants zijn bekend bij alle stakeholders die onderdeel zijn van de verandering in het openbaar busvervoer. Dit stelt ons in staat om per organisatie de bijkomende uitdagingen te zien en de link te leggen met andere relevante partijen.

We zien namelijk dat de partijen individueel niet optimaal kunnen werken door de toestroom van nieuwe stakeholders. Samenwerking en heldere afspraken zijn essentieel om het Bestuursakkoord te laten slagen. Stevin zit op de plek om daarin de verbindende rol te bekleden.

Dit alles zal emissievrij busvervoer in 2025 mogelijk maken. En zo willen wij als Stevin, een bedrijf dat sportief als een van haar kernwaarden heeft, ervoor zorgen dat iedereen op tijd in zijn of haar sportklasje aanwezig kan zijn!

Wil je meer over onze visie en ervaringen te weten komen, neem gerust contact met ons op via trommelen@stevin.com of pennings@stevin.com.